SAT GRS
   
ซอฟท์เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  น่าน
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 พบกันหมด
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer