ประจำวันที่   
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
จำนวนรายการทั้งหมด 0 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
2 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
3 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
4 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
5 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
6 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
7 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
8 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
9 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
10 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
11 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
12 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
13 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1 เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
14 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2 เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
15 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3 เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
16 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
17 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2 กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
18 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs สุโขทัย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A เชียงราย  vs เชียงราย 2
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
5 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
6 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
7 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
8 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A น่าน  vs น่าน 2
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
9 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
10 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A น่าน  vs สุโขทัย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
11 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A เชียงราย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
12 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A สุโขทัย  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
5 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
6 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
7 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
8 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
9 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
10 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
11 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
12 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
13 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
14 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
15 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
16 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 8 พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
17 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
18 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
19 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
20 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
21 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
22 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
23 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
24 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
25 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
26 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
27 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 1 พิจิตร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
28 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ