SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
ตาก  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
น่าน  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
พิจิตร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
แพร่  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม ฟุตซอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer