SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 33
น่าน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 34
ลำพูน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 35
สุโขทัย  vs  ตาก
 รอบแรก
11:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 36
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
12:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 37
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 38
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
14:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 39
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบสอง
15:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 40
ตาก  vs  น่าน
 รอบสอง
16:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 41
พิจิตร  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
17:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม ฟุตซอล  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer