SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ตาก  vs  น่าน
 รอบแรก
10:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
11:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
12:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
แพร่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  แพร่
 รอบแรก
15:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
ตาก  vs  ลำปาง
 รอบแรก
17:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  น่าน
 รอบแรก
18:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม ฟุตซอล  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer