SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
รวม แบดมินตัน  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer