ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 ลำพูน  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงราย  vs พิษณุโลก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 แพร่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
6 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 เชียงราย  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
7 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 สุโขทัย  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
8 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 ตาก  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
9 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs น่าน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
10 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 เชียงราย  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
11 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
12 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 แพร่  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
13 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 ลำพูน  vs กำแพงเพชร
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
14 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 ลำปาง  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
15 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 พะเยา  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
16 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 แม่ฮ่องสอน  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
17 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
18 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 แม่ฮ่องสอน  vs พะเยา
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
19 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงราย  vs น่าน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
20 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 ลำพูน  vs พิษณุโลก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
21 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 เชียงราย  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
22 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 ลำพูน  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
23 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 แม่ฮ่องสอน  vs กำแพงเพชร
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
24 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ตาก  vs พิษณุโลก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สุโขทัย  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงราย  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ลำปาง  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 พะเยา  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
6 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ลำปาง  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
7 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs สุโขทัย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
8 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 ลำพูน  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
9 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 แพร่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
10 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4 แม่ฮ่องสอน  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
11 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5 เชียงราย  vs สุโขทัย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
12 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 6 แพร่  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
13 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 7 ตาก  vs กำแพงเพชร
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
14 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 8 ลำพูน  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
15 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
16 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สุโขทัย  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
17 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 แพร่  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
18 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 ลำพูน  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
19 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
20 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 สุโขทัย  vs พิษณุโลก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
21 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 เชียงราย  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
22 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ตาก  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
23 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
24 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2 แพร่  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
25 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
26 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 4 สุโขทัย  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
27 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 5 แม่ฮ่องสอน  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
28 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 6 ลำปาง  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
29 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 7 แพร่  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
30 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 8 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
31 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
32 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
33 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 แม่ฮ่องสอน  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
34 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ตาก  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
35 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
36 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 แม่ฮ่องสอน  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
37 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs พะเยา
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
38 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงราย  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
39 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ลำปาง  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
40 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 แม่ฮ่องสอน  vs พิษณุโลก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
41 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พะเยา  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
42 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
43 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
44 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 ตาก  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
45 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 ลำปาง  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
46 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 4 พิษณุโลก  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
47 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 5 ลำปาง  vs ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
48 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6 กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
49 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7 แพร่  vs อุตรดิตถ์
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
50 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 8 เชียงราย  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
51 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
52 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สุโขทัย  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
53 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
54 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 อุตรดิตถ์  vs กำแพงเพชร
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
55 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 ลำปาง  vs พิษณุโลก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
56 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 อุตรดิตถ์  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
57 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 เชียงราย  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
58 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 แพร่  vs แม่ฮ่องสอน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 58 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 แพร่  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงราย  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ตาก  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
6 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
7 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 แพร่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
8 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs สุโขทัย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
9 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ลำปาง  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
10 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
11 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ลำปาง  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
12 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ลำปาง  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
13 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 อุตรดิตถ์  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
14 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
15 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
16 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
17 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ลำปาง  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
18 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 เชียงราย  vs แม่ฮ่องสอน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
6 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
7 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
8 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs เชียงใหม่ 2
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
3 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงราย  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
4 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs เชียงใหม่ 2
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
5 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ