สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
  เชียงใหม่
69
58
45
172
2
  พิษณุโลก
34
28
35
97
3
  ลำปาง
27
23
27
77
4
  พิจิตร
22
20
14
56
5
  เชียงราย
17
28
24
69
6
  กำแพงเพชร
17
14
17
48
7
  เพชรบูรณ์
14
9
22
45
8
  พะเยา
13
13
15
41
9
  น่าน
12
14
18
44
10
  สุโขทัย
11
13
15
39
11
  ลำพูน
10
16
41
67
12
  อุตรดิตถ์
8
4
9
21
13
  แพร่
5
10
9
24
14
  ตาก
4
11
20
35
15
  แม่ฮ่องสอน
2
3
7
12
16
  กำแพงเพชร
-
-
-
-
16
  เชียงราย
-
-
-
-
16
  เชียงใหม่
-
-
-
-
16
  ตาก
-
-
-
-
16
  น่าน
-
-
-
-
16
  พะเยา
-
-
-
-
16
  พิจิตร
-
-
-
-
16
  พิษณุโลก
-
-
-
-
16
  เพชรบูรณ์
-
-
-
-
16
  แพร่
-
-
-
-
16
  แม่ฮ่องสอน
-
-
-
-
16
  ลำปาง
-
-
-
-
16
  ลำพูน
-
-
-
-
16
  สุโขทัย
-
-
-
-
16
  อุตรดิตถ์
-
-
-
-
รวม
265
264
318
847
 
   
 

Last Update : 11/8/2019 12:47:03 AM