SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบที่ 2   คู่ที่ 33
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
พิษณุโลก
14
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
2
5
7
-
-
-
14
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
นลิน  สุธนะดิลก
กชอร  คำแสน
กชกร  ประคนธรรม
นวรัตน์  หงส์ทอง
ธัญญาภรณ์  โคตกะพี้
พิชญาภา  วงศ์เจริญ
สุภาวดี  คุ้มมณี
ชนิภรณ์  โกมลพันธุ์
พัฒน์นรี  นาคยิ้ม
นภัทร  สุขเกิด
84
แพร่
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
26
8
23
27
-
-
84
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
วัชราภรณ์  โยตะสิงห์
ชาริณี  แก้วดี
ภัครมัย  กองกูล
จิรัชญา  ศรีโพธิ์
ธนิสร  เชื้ออ้วน
อริสรา  ชอบเล่น
พลอยไพรริน  วุฒิ
วิชญาดา  วิรัชกุล
มณีนุช  คำหล่อ
ศิริลักษณ์  ฟองแก้ว
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer