SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบที่ 2   คู่ที่ 30
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
เชียงใหม่
76
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
23
24
17
12
-
-
76
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ลิตา  สุนทรปกาสิต
ธวัลรัตน์  เสนะสุทธิพันธุ์
ดลพร  ตาปัน
ดลหทัย  ศิลปเทพ
ณิชาภัทร  แม่นยำ
ณัชชากัญญ์  ทูลทรัพย์
ชญาภา  สะระแสน
จิรัชญา  จันทรทองคำ
ภัทรภร  เร่งเร็ว
พัชริญา  ลิ้มสกุล
15
ตาก
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
8
-
5
2
-
-
15
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
อรอุมา  วณิชชาศิริ
สุพิชญา  มีสุข
วราลี  อินทุทรัพย์
รัฐญา  แก้วเนตร
ธิดารัตน์  จันมา
ธรีรัตน์  ชมอ้าย
ธนภรณ์  ต่อคำ
ณัฎฐ์นรี  หล่อลักษณ์
บัณฑิตา  ใจเปียง
บุญฐิสา  ใจเปียง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer