SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 23
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:00 น
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
เชียงราย
55
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
14
15
20
6
-
-
55
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
โศรดา  ปาริต
ศิวาพร  ธุวงศ์ษา
ดุษฎีพร  วงค์ฝั้น
ญานิศา  ตุ้ยน้อย
ชุติมา  แซ่จิง
ชญานิศ  สมประสงค์
ปพิชญา  ทิพย์แดง
แพรไพลิน  ไชยชุมภู
พิชณาภรณ์  แก้วประภา
ปุณยนุช  แซ่จู
38
แพร่
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
12
6
11
9
-
-
38
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
วัชราภรณ์  โยตะสิงห์
ชาริณี  แก้วดี
ภัครมัย  กองกูล
จิรัชญา  ศรีโพธิ์
ธนิสร  เชื้ออ้วน
อริสรา  ชอบเล่น
พลอยไพรริน  วุฒิ
วิชญาดา  วิรัชกุล
มณีนุช  คำหล่อ
ศิริลักษณ์  ฟองแก้ว
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer