SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบที่ 2   คู่ที่ 22
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30 น
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
เชียงใหม่
71
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
12
28
10
21
-
-
71
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
หัฏฐกรณ์  กันต์สุวรรณ์
นภาดล  อินทนนท์
นราวิชญ์  คำป่าแลว
ธรรณธร  คำวิเศษ
ณภัทร  ตันธนะ
จตุภูมิ  ทรงคำ
ปิติพงษ์  กัปกัลป์
ยติพล  เกียรติไชยาการ
พรรณวัฒน์  พณะพล
ปุญญพัฒน์  รุจิยาปนนท์
32
เพชรบูรณ์
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
11
10
2
9
-
-
32
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
กอบศักดิ์  สราญชื่น
อานันทศักดิ์  สุดตา
อัสนี  นุพันธ์
อัครปัตถ์  คล่องขยัน
ณัฐสิทธิ์  โซเดล
ณภัทร  คล้ายสุวรรณ์
คุณานนท์  แพรสี
บุรินทร์  ทองมี
ปรมัตถ์  ทองขำ
พชร  ศรีคำจันทร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer