SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 91
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:20 น
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
เชียงราย
13
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
13
-
-
-
-
-
13
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ศรัณย์  ตระกูลชื่นวิรัตน์
ภาณุวิชญ์  เลิศสกุณี
สุทธวัฒน์  หวังดีธนาโชค
14
พะเยา
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
14
-
-
-
-
-
14
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
กฤตธรรม  แสนธิ
เจตรินทร์  สกุลเจียมใจ
อิทธิเชษฐ์  เมืองวงค์
ศุภกฤต  ทาทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer