SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง 
รอบสอง   คู่ที่ 80
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:40 น
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
เชียงใหม่
21
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
21
-
-
-
-
-
21
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
วราภรณ์  วงค์ตุ้ย
ชลิดา  ไชยสาร
พัชรินท์  ตีทอง
นภาส์ณัฐ  วิภวภิญโญ
6
แม่ฮ่องสอน
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
6
-
-
-
-
-
6
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธัญจิรา  ผิวนุ
กิติมา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
พอใจ  ไพรสัณฑ์
ณัฐลินี  อุราแก้ว
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer