SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 54
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
แพร่
9
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
9
-
-
-
-
-
9
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
สิริประภา  ผาทอง
ปรียพรรณ  คำแปงใจ
วรธิดา  ชอบธรรม
พิชญา  สิงห์ทอง
6
อุตรดิตถ์
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
6
-
-
-
-
-
6
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
พาขวัญ  อวยชัย
ยศวดี  เมืองเชย
อชิรญา  ฉายอิ่ม
ธัญลักษณ์  คะระนันท์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer