รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ วู้ดบอล  นับจำนวนการตี บุคคลหญิง รอบสาม  
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
2
พะเยา
พะเยา
52
62
58
-
172
1
พะเยา
พะเยา
61
59
56
-
176
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
62
66
61
-
189
15
พะเยา
พะเยา
58
63
68
-
189
4
พะเยา
พะเยา
66
64
63
-
193
8
เชียงราย
เชียงราย
66
67
65
-
198
14
พิษณุโลก
พิษณุโลก
64
66
68
-
198
6
พิษณุโลก
พิษณุโลก
67
69
65
-
201
13
สุโขทัย
สุโขทัย
65
68
68
-
201
18
เชียงราย
เชียงราย
61
72
69
-
202
17
พิษณุโลก
พิษณุโลก
61
72
69
-
202
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
69
73
64
-
206
12
พะเยา
พะเยา
67
72
67
-
206
16
เชียงใหม่
เชียงใหม่
70
69
69
-
208
7
พิษณุโลก
พิษณุโลก
61
83
65
-
209
20
เชียงใหม่
เชียงใหม่
63
74
72
-
209
9
เชียงราย
เชียงราย
66
78
66
-
210
19
เชียงราย
เชียงราย
71
69
71
-
211
23
สุโขทัย
สุโขทัย
66
72
74
-
212
11
สุโขทัย
สุโขทัย
68
78
67
-
213
22
เชียงใหม่
เชียงใหม่
79
69
73
-
221
24
พิษณุโลก
พิษณุโลก
63
83
76
-
222
29
เชียงราย
เชียงราย
70
75
79
-
224
10
เชียงราย
เชียงราย
76
83
67
-
226
27
สุโขทัย
สุโขทัย
78
77
78
-
233
21
พิษณุโลก
พิษณุโลก
79
84
73
-
236
25
เชียงใหม่
เชียงใหม่
77
84
76
-
237
28
สุโขทัย
สุโขทัย
76
83
78
-
237
26
สุโขทัย
สุโขทัย
71
93
77
-
241
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
ไม่มาทำการแข่งขัน - ไม่มาทำการแข่งขัน