รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
พะเยา
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
14
ณัฐชยา  เมืองก้อน
พะเยา
3
อลีนา  ชอบธรรม
พะเยา
9
บุณญิศา  อิ่นคำ
พะเยา
12
ธิติยา  สมร่าง
พะเยา
2
อรัญญา  คำมาปัน
พะเยา
7
วรันธร  สมร่าง
พะเยา
4
นัฐกริตรา  ชุมภูชนะภัย
พะเยา
15
วรันธร  แซ่เต็ม
พะเยา
5
นันทิชา  ตั้งใจ
พะเยา
6
นันท์นลิน  บุญเรือง
พะเยา
10
วิรัลพัชร  ธิตา
พะเยา
1
ณัฐลิณี  วงศ์ไชย
พะเยา
   
0
ลำปาง
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
6
นงลักษณ์  ประสารยา
ลำปาง
26
อาฐิตยา  เขื่อนคำ
ลำปาง
27
สุพรรณวิภา  ชุมชัย
ลำปาง
4
สาวิตรี  ไชยยา
ลำปาง
28
สมัญญา  กองจันทร์
ลำปาง
7
วรัญญา  กันคำ
ลำปาง
31
วรรณทิกา  อินทร์นุ
ลำปาง
30
ทิพวัลย์  นุปา
ลำปาง
17
ดาวเรือง  ชาญชัยพิทักษ์สิน
ลำปาง
32
กันธิชา  ดังยางหวาย
ลำปาง
29
นุชชนก  ผดุงจิตร
ลำปาง
36
ปัณฑิตา  คิดอ่าน
ลำปาง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม