SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562    จำนวน 38 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
พุ่งแหลน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:10
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:50
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัดผสม 4X400 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กรีฑา ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สุโขทัย  vs ลำพูน
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เชียงราย  vs ลำปาง
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
อุตรดิตถ์  vs เชียงราย
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
อุตรดิตถ์  vs สุโขทัย
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
พิจิตร  vs สุโขทัย
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
อุตรดิตถ์  vs พิจิตร
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เชียงใหม่  vs พิจิตร
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สุโขทัย  vs เชียงใหม่
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สุโขทัย  vs เชียงราย
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
พิจิตร  vs อุตรดิตถ์
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สุโขทัย  vs ลำพูน
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
คาราเต้โด ชิง 13 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (105 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
ลำปาง  vs พิษณุโลก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32
เชียงราย  vs ลำปาง
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 33
เชียงใหม่  vs พะเยา
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34
เชียงใหม่  vs น่าน
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
พะเยา  vs ลำพูน
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
พิจิตร  vs ลำปาง
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
ลำปาง  vs เชียงราย
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
พิจิตร  vs พิษณุโลก
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
09:00
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
Official
เทควันโด ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ
กำแพงเพชร  vs เชียงราย
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สุโขทัย  vs กำแพงเพชร
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บริดจ์ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
พะเยา  vs ตาก
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
พะเยา  vs พิจิตร
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
เชียงราย  vs แม่ฮ่องสอน
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
เปตอง ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer