SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562    จำนวน 30 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เดิน 5,000 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
พุ่งแหลน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
ขว้างจักร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
ขว้างค้อน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กระโดดไกล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กรีฑา ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บริดจ์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กบ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กบ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ว่ายน้ำ ชิง 16 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer