SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562    จำนวน 4 เหรียญทอง  
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (28 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
พะเยา  vs ลำปาง
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
พะเยา  vs เชียงราย
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เพชรบูรณ์  vs น่าน
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
หมากล้อม ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer