แบดมินตัน
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
คู่ผสม   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  เชียงใหม่ 2
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ยุวชน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงคู่   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  เชียงใหม่ 2
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
รวม แบดมินตัน  5 รายการ