เปตอง
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
กำแพงเพชร  vs  แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
พิษณุโลก  vs  พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
ตาก  vs  สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 5
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
น่าน  vs  พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 6
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สุโขทัย  vs  ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 7
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
พิจิตร  vs  ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 8
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงใหม่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กำแพงเพชร  vs  ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิจิตร  vs  น่าน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 1
09:00
เชียงใหม่  vs  ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 1
09:00
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน 
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน 
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สุโขทัย  vs  พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย 3 คน 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
ตาก  vs  กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง 3 คน 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
แม่ฮ่องสอน  vs  สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รวม เปตอง  18 รายการ