มวยสากลสมัครเล่น
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 121
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
พิษณุโลก  vs  น่าน
โรงเรียนตากพิทยาคม
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 122
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ตาก  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนตากพิทยาคม
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 123
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
พิษณุโลก  vs  น่าน
โรงเรียนตากพิทยาคม
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 124
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  พะเยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่สอด
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 125
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
โรงเรียนตากพิทยาคม
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 126
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
โรงเรียนตากพิทยาคม
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 127
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
ตาก  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนตากพิทยาคม
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 128
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนตากพิทยาคม
รวม มวยสากลสมัครเล่น  8 รายการ