แบดมินตัน
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายคู่   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายคู่   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
แพร่  vs  เชียงราย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายคู่   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายคู่   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ตาก  vs  ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
แพร่  vs  ลำปาง
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  แพร่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงคู่   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  ตาก
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงคู่   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงคู่   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงคู่   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
อุตรดิตถ์  vs  ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงคู่   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงราย  vs  แม่ฮ่องสอน
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
รวม แบดมินตัน  18 รายการ