สนุกเกอร์
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สุโขทัย  vs  เชียงใหม่
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
พิษณุโลก  vs  พะเยา
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
ลำปาง  vs  ตาก
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
เชียงใหม่  vs  น่าน
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย C  คู่ที่ 5
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สุโขทัย  vs  ลำปาง
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย C  คู่ที่ 6
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
ลำปาง  vs  พะเยา
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สุโขทัย  vs  พิษณุโลก
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
เชียงใหม่  vs  พะเยา
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
ตาก  vs  น่าน
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
ลำปาง  vs  น่าน
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สุโขทัย  vs  พะเยา
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
ตาก  vs  เชียงใหม่
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย C  คู่ที่ 14
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
พะเยา  vs  สุโขทัย
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
รวม สนุกเกอร์  15 รายการ