ซอฟท์เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 พบกันหมด

เชียงราย  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 พบกันหมด

เชียงราย  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
 พบกันหมด

เชียงราย  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 3
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 พบกันหมด

เชียงราย  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 พบกันหมด

เชียงราย  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 3
 พบกันหมด

เชียงราย  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 3
 พบกันหมด

กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
รวม ซอฟท์เทนนิส  18 รายการ