เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงราย  vs  ลำปาง
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ตาก  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
พิษณุโลก  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
เชียงใหม่  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
รวม เทนนิส  12 รายการ