ฟุตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 18
 รอบสอง
13:00
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
ลำปาง  vs  เชียงราย
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
 รอบแรก
15:00
พิจิตร  vs  พิษณุโลก
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมชาย   คู่ที่ 19
 รอบสอง
15:00
กำแพงเพชร  vs  ลำพูน
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รวม ฟุตบอล  4 รายการ