เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบสอง
09:00
เชียงราย  vs  พิษณุโลก
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบสอง
09:00
กำแพงเพชร  vs  ลำปาง
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบสอง
09:00
กำแพงเพชร  vs  ลำพูน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบสอง
09:00
ตาก  vs  ลำปาง
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
 รอบสอง
09:00
เชียงใหม่  vs  น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:00
เชียงราย  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:00
ตาก  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:00
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
พิจิตร  vs  สุโขทัย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายคู่   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
ลำปาง  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายคู่   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายคู่   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
ชายคู่   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
รวม เทนนิส  16 รายการ