เปตอง
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
พะเยา  vs  อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
แม่ฮ่องสอน  vs  ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
ลำพูน  vs  พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
แพร่  vs  เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
อุตรดิตถ์  vs  เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
พิจิตร  vs  สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
เชียงราย  vs  สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
อุตรดิตถ์  vs  พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
พะเยา  vs  ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
แม่ฮ่องสอน  vs  กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
เชียงราย  vs  พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงราย  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม 
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
พิจิตร  vs  ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คู่ผสม 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
เชียงราย  vs  พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ตาก  vs  แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พะเยา  vs  ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิจิตร  vs  เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
พะเยา  vs  ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
พะเยา  vs  พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว 
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
ลำพูน  vs  แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว 
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชายเดี่ยว 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
ตาก  vs  แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หญิงเดี่ยว 
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
พะเยา  vs  เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รวม เปตอง  27 รายการ