ฟุตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:00
พิษณุโลก  vs  น่าน
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 14
 รอบแรก
13:00
ลำพูน  vs  ตาก
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
15:00
เชียงราย  vs  พิจิตร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 15
 รอบแรก
15:00
แม่ฮ่องสอน  vs  กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รวม ฟุตบอล  5 รายการ