เทควันโด
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
สุโขทัย  vs  พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
พิษณุโลก  vs  พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  ตาก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
กำแพงเพชร  vs  พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:00
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 11
 รอบสอง
09:00
พิจิตร  vs  พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:00
ลำปาง  vs  เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:00
เพชรบูรณ์  vs  สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 14
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 15
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
น่าน  vs  พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 22
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 24
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 25
 รอบชิงที่ 3
09:00
พิจิตร  vs  ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 26
 รอบชิงที่ 3
09:00
ลำปาง  vs  พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 27
 รอบชิงที่ 3
09:00
ลำปาง  vs  พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 28
 รอบชิงที่ 3
09:00
ลำพูน  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 29
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
รวม เทควันโด  29 รายการ