บาสเกตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  ตาก
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:30
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบแรก
12:00
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  สุโขทัย
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบแรก
15:00
พิษณุโลก  vs  แพร่
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
16:00
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
16:00
สุโขทัย  vs  ตาก
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
16:20
เชียงราย  vs  ลำปาง
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
16:20
ลำพูน  vs  พิษณุโลก
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
16:40
แพร่  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
16:40
อุตรดิตถ์  vs  พะเยา
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบแรก
17:00
พะเยา  vs  พิษณุโลก
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
17:00
อุตรดิตถ์  vs  เชียงใหม่
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
17:20
เชียงราย  vs  แพร่
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
 รอบแรก
17:20
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
17:40
สุโขทัย  vs  ลำปาง
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
17:40
เพชรบูรณ์  vs  กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
18:00
แพร่  vs  กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
18:00
เชียงราย  vs  พะเยา
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
 รอบแรก
18:20
อุตรดิตถ์  vs  ตาก
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
18:20
พิษณุโลก  vs  น่าน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
18:40
ลำพูน  vs  เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รวม บาสเกตบอล  22 รายการ