ว่ายน้ำ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กบ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กบ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กบ 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
กบ 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รวม ว่ายน้ำ  16 รายการ