หมากล้อม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบที่ 1
08:00
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบที่ 1
08:00
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบที่ 1
08:00
น่าน  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบที่ 1
08:00
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบที่ 1
08:00
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบที่ 1
08:30
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบที่ 1
08:30
ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบที่ 2
09:00
น่าน  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบที่ 2
09:00
ลำพูน  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบที่ 4
09:00
ลำปาง  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบที่ 4
09:00
น่าน  vs  ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบที่ 4
09:00
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบที่ 4
09:00
ลำพูน  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบที่ 4
09:00
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบที่ 4
09:00
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบที่ 2
10:15
เชียงราย  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบที่ 2
10:15
ลำปาง  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบที่ 2
10:15
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบที่ 2
10:15
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบที่ 3
13:00
ลำพูน  vs  ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบที่ 3
13:00
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบที่ 3
13:00
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบที่ 3
13:00
น่าน  vs  ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบที่ 3
13:00
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบที่ 3
13:00
น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบที่ 3
13:00
ลำปาง  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบที่ 3
13:00
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบที่ 2
15:10
ลำปาง  vs  ลำพูน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบที่ 1
18:30
น่าน  vs  ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
รวม หมากล้อม  29 รายการ