จักรยาน
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (28 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
รวม จักรยาน  2 รายการ