SAT GRS
   
มวยปล้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562

มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 2
แพร่  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 3
อุตรดิตถ์  vs  แพร่
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก.   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  แพร่
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 2
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 3
แพร่  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   คู่ที่ 4
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 5
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 6
น่าน  vs  พิษณุโลก
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 7
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 8
แพร่  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   คู่ที่ 9
น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก. 
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
-
รวม มวยปล้ำ  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day มวยปล้ำ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer