SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 16
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 17
ตาก  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 18
เชียงราย  vs  ลำปาง
 ไม่ระบุ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 19
แพร่  vs  เชียงใหม่
 ไม่ระบุ
13:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer