SAT GRS
   
บาสเกตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 88
แพร่  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 86
เชียงใหม่  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 87
อุตรดิตถ์  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 89
พะเยา  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 92
น่าน  vs  กำแพงเพชร
 รอบชิงที่ 3
10:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 90
อุตรดิตถ์  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
10:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 91
เชียงราย  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 93
เชียงใหม่  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บาสเกตบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer