SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  แพร่
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 9
ลำปาง  vs  ตาก
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 10
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
ตาก  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 13
แพร่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer