SAT GRS
   
คาราเต้โด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562

คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
สุโขทัย  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
พิจิตร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
อุตรดิตถ์  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
พิจิตร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม คาราเต้โด  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day คาราเต้โด
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer