SAT GRS
   
ชักกะเย่อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562

ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 5
เพชรบูรณ์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 8
ลำพูน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 9
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 10
พิจิตร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 12
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 14
ลำพูน  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 16
กำแพงเพชร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
องค์การบริการส่วนตำบลป่าม่วง
Official
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ชักกะเย่อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer