SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
ตาก  vs  พะเยา
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
แพร่  vs  ลำพูน
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
พะเยา  vs  เชียงใหม่
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
ตาก  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
รวม แฮนด์บอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer