SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
 สัตตกรีฑา 1
09:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
10:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
14:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
 สัตตกรีฑา 4
15:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
รวม กรีฑา  20 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:00
สนามรอยัลกอล์ฟ จังหวัดเชียงใหม่
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
11:30
สนามรอยัลกอล์ฟ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม คริกเก็ต  2 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Official
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
พะเยา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 10
ตาก  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 11
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 12
พิษณุโลก  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
รวม เซปักตะกร้อ  6 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม เทนนิส  4 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่ 1
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบที่ 1
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่ 2
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 3
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  เชียงราย
 รอบที่ 3
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 4
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  สุโขทัย
 รอบที่ 4
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  สุโขทัย
 รอบที่ 5
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 5
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมผสม 
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม บริดจ์  11 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  พะเยา
 รอบแรก
09:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  แพร่
 รอบแรก
12:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
น่าน  vs  ตาก
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
15:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  แพร่
 รอบแรก
16:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
อุตรดิตถ์  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
16:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
16:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ตาก  vs  พะเยา
 รอบแรก
16:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
พะเยา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
17:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
อุตรดิตถ์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
พิษณุโลก  vs  น่าน
 รอบแรก
17:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 15
สุโขทัย  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
17:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
กำแพงเพชร  vs  แพร่
 รอบแรก
17:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  น่าน
 รอบแรก
18:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
เชียงราย  vs  ตาก
 รอบแรก
18:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
ลำปาง  vs  พะเยา
 รอบแรก
18:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
แพร่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
18:20
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
แม่ฮ่องสอน  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
18:40
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม บาสเกตบอล  22 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
-
-
-
-
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
รวม เพาะกาย  14 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ตาก  vs  น่าน
 รอบแรก
10:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
11:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
12:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
แพร่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  แพร่
 รอบแรก
15:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
ตาก  vs  ลำปาง
 รอบแรก
17:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  น่าน
 รอบแรก
18:00
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม ฟุตซอล  9 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 4
เพชรบูรณ์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 5
อุตรดิตถ์  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 8
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 6
แพร่  vs  น่าน
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม ฟุตบอล  5 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย 
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย 
ลำพูน  vs  เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง 
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 57-63 กก. บุคคลหญิง 
เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม ยูยิตสู  11 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 7
น่าน  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 8
ลำปาง  vs  ตาก
 รอบแรก
10:30
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 9
สุโขทัย  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
12:00
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 10
เชียงราย  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:30
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 11
เชียงราย  vs  ตาก
 รอบแรก
15:00
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 12
สุโขทัย  vs  พะเยา
 รอบแรก
16:30
โรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน ชาย   สาย ง  คู่ที่ 4
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน หญิง   สาย ง  คู่ที่ 4
ลำปาง  vs  พะเยา
 รอบแรก
09:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน ชาย   สาย ง  คู่ที่ 5
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
 รอบแรก
09:30
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน หญิง   สาย ง  คู่ที่ 5
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:30
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน หญิง   สาย ก  คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  น่าน
 รอบแรก
10:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน ชาย   สาย ก  คู่ที่ 6
กำแพงเพชร  vs  ตาก
 รอบแรก
10:00
หาดทรายทอง
Official
ยุวชน หญิง   สาย ข  คู่ที่ 7
แพร่  vs  ตาก
 รอบแรก
10:30
หาดทรายทอง
Official
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 6
ลำปาง  vs  แม่ฮ่องสอน 2
 รอบแรก
14:00
หาดทรายทอง
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 6
เชียงราย  vs  ลำปาง 2
 รอบแรก
14:00
หาดทรายทอง
Official
ทีมหญิง   สาย ช  คู่ที่ 7
เชียงราย 2  vs  กำแพงเพชร 2
 รอบแรก
14:30
หาดทรายทอง
Official
ทีมชาย   สาย ช  คู่ที่ 7
ลำปาง 2  vs  แพร่ 2
 รอบแรก
14:30
หาดทรายทอง
Official
ทีมชาย   สาย ซ  คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  เพชรบูรณ์ 2
 รอบแรก
15:00
หาดทรายทอง
Official
ทีมหญิง   สาย ซ  คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
15:00
หาดทรายทอง
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  13 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กบ 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กบ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม ว่ายน้ำ  16 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
น่าน  vs  เชียงราย
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
 รอบที่ 1
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน
 รอบที่ 1
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
น่าน  vs  ลำพูน
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  น่าน
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
เชียงราย
 รอบที่ 4
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  น่าน
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  น่าน
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
 รอบที่ 2
10:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ลำพูน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
น่าน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  ลำพูน
 รอบที่ 3
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  ลำพูน
 รอบที่ 2
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ลำปาง
 รอบที่ 1
18:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม หมากล้อม  29 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ตาก  vs  ลำพูน
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
แพร่  vs  พะเยา
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  พิษณุโลก
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
รวม แฮนด์บอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer