SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  ตาก
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 5
เพชรบูรณ์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
รวม เซปักตะกร้อ  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer