SAT GRS
   
เพาะกาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
-
-
-
-
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
18:20
หอกิตติคุณเทศบาลเมืองตาก
Official
รวม เพาะกาย  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เพาะกาย
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer