SAT GRS
   
คาราเต้โด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
แพร่  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
เชียงราย  vs  ลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
เชียงราย  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี 
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
สุโขทัย  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ท่ารำทีมหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  
เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม คาราเต้โด  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day คาราเต้โด
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer