SAT GRS
   
มวยปล้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   คู่ที่ 1
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 3
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 4
แพร่  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   คู่ที่ 5
อุตรดิตถ์  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 6
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 7
น่าน  vs  กำแพงเพชร
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 8
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 9
อุตรดิตถ์  vs  พิษณุโลก
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.   คู่ที่ 10
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รวม มวยปล้ำ  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day มวยปล้ำ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer