SAT GRS
   
มวยปล้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 1
น่าน  vs  แพร่
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 4
น่าน  vs  เชียงใหม่
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  แพร่
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 2
อุตรดิตถ์  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 3
อุตรดิตถ์  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 5
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 6
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 7
อุตรดิตถ์  vs  พิษณุโลก
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 8
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก.   คู่ที่ 9
อุตรดิตถ์  vs  กำแพงเพชร
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   คู่ที่ 10
พิษณุโลก  vs  น่าน
 ไม่ระบุ
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
-
รวม มวยปล้ำ  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day มวยปล้ำ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer