SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ตาก  vs  แพร่
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  พะเยา
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  เพชรบูรณ์
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ลำปาง  vs  ตาก
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  พะเยา
 ไม่ระบุ
09:00
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
Official
รวม แฮนด์บอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer